15_Oznaczenia z budżetu obywatelskiego | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy