14.3.7_Lokalizacja 24_Rys06 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy