14.3.6_Lokalizacja 24_Rys05 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy