14.3.2_Lokalizacja 24_Rys01 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy