13.3.1_Lokalizacja 21_opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy