13.2_WLZ Rosochata z uzgodnieniem | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy