13.1_Lokalizacja Rosochata | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy