12.3.6_Lokalizacja 17_Rys05 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy