12.3.4_Lokalizacja 17_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy