12.3.1_Loklizacja 17_opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy