11.3.6_Lokalizacja 14_Rys05 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy