10.3.1_Lokalizacja 12_Opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy