załącznik nr 4 do UMOWY – raport z wykonania podlewania drzew | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 29 pn. Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy (BO/21/09/0176).