Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY) | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 29 pn. Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy (BO/21/09/0176).