Załącznik nr 9 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie