Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie