Informacja o unieważnieniu przetargu.BES | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie