Załącznik nr 7 do SWZ – zakres prac i wykaz cen jednostkowych (załącznik nr 1, 1a , 1b do UMOWY) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.