Załacznik nr 10A-10F do SWZ – kosztorys ofertowy (Załącznik nr 1 do umowy) | „Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”