Informacja o wyborze oferty w zakresie części 5 z dmia 30.12.2021.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy