Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty zmiana 12.04.2021 | Wykonanie 700 sztuk metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich według dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem na terenie m.st. Warszawy w trzech modelach