SZZW_Konica19101007150 | Zlecenie wykonania okresowych kontroli rocznych stanów technicznych obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy