Protokół z przeprowadzonego postępowania | Świadczenie specjalistycznych usług w zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi pn. „Modernizacja Parku Praskiego”, „Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej” i „Zielona Wola, rewitalizacja między cmentarzem a ul. Redutową