załącznik nr 1 – oświadczenie | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w parkach Śródmieścia dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących budek dla ptaków