Załącznik nr 2 , Charakterystyka i opis techniczny slipu i urządzeń wyciągowych | Zaprojektowanie, wykonanie i dostraczenie do miejsca użytkowania pochylniowego wózka szynowego (do slipowania)