Sprostowanie do zapytania ofertowego | Zaprojektowanie i wykonanie 2 tablic informacyjnych/pamiątkowych, jednostronnych do zamontowania na płocie zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności, Karcie wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020