zapytanie ofertowe_368_WZP_2020 | Wykonanie przeglądu technicznego łodzi motorowych wraz z uzupełnieniem wyposażenia