Zał. 3 zbiorcze zestawienie roślin | Założenie poletek badawczych przy wybranych ulicach Warszawy