Zał. 2 warunki techniczne | Założenie poletek badawczych przy wybranych ulicach Warszawy