Zał 1 Protokół | Założenie poletek badawczych przy wybranych ulicach Warszawy