Zał. 1 lokalizacje | Założenie poletek badawczych przy wybranych ulicach Warszawy