Załącznik nr 1- lokalizacja | Zamówienia poniżej 130.000 PLN