zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Zamówienia poniżej 130.000 PLN