rozstrzygnięcie | Zakup, przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie roślin będących upominkami dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy