Protokół z przeprowadzonego postępowania | Zakup mebli do Pawilonu Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 105 w Warszawie