Protokół 264_WZP_2018 | Zakup kompletnych mebli kuchennych do dwóch pomieszczeń socjalnych (kuchni)