Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia | Zakup i montaż 7 szt. latarni solarnych typu LED u podstawy wału przeciwpowodziowego rz. Wisły od strony odpowietrznej, w rejonie wejść/wjazdów wałowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.