Załącznik nr 1 do umowy -program funkcjonalno-użytkowy | Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Praskim w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.