SZZW_Konica19101112000 | Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń do ćwiczeń do 7 siłowni plenerowych