ZZW_Konica458_6_kkaluska_2019-04-09_10-40-19-033_0001 | Wykonanie zdjęć parków i skwerów znajdujących się w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy