Rozstrzygnięcie | Wykonanie zdjęć parków i skwerów znajdujących się w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy