Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy | Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowych podpór dla wskazanych 14 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji