Załącznik nr 5 – lokalizacje i ekspertyzy dla drzew | Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowych podpór dla wskazanych 14 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji