Protokół 248_WZP_2018 | Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów przykolejowych w dzielnicy Mokotów