248 wzp zzw | Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów przykolejowych w dzielnicy Mokotów