Zal_nr_2_do_OPZ | Wykonanie tablicy informacyjnej w okolicy Pawilonu edukacyjnego „Kamień”