protokołu z rozstrzygnięcia – tablice pamiątkowe – wersja dostępna | Wykonanie tablic pamiątkowych do parku im. J. Porazińskiej