Protokół z rozstrzygnięcia – skan | Wykonanie tablic pamiątkowych do parku im. J. Porazińskiej