Zapytanie ofertowe | Wykonanie robót budowlanych w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego „Mebel miejski na Placu Defilad”