Załącznik nr 6 do umowy-oznaczenie BP | Wykonanie robót budowlanych w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego „Mebel miejski na Placu Defilad”